Struktura Organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

lek. wet. Anna Kozłowska

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Patrycja Brzezińska

ZESPOŁY I PRACOWNICY

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Adam Zagrobelny (wewnętrzny 31)

lek. wet. Jarosław Chrzanowski (wewnętrzny.41)

lek. wet. Katarzyna Kosmala (wewnętrzny.12)

lek. wet. Monika Szponar (wewnętrzny 12)

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz  i utylizacji

lek. wet. Patrycja Brzezińska (wewnętrzny 20)

lek.wet .Patrycja Dudzińska (wew.29)

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Aleksandra Kaczyńska (wewnętrzny 11)

lek.wet.Jacek Lesiak (wew.11)

lek.wet.Julita Miecznikowska(wew.11)

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Główna Księgowa Jolanta Karolak (wewnętrzny 40)

Iwona Skrzeczyńska (wewnętrzny 10)

Mateusz Pajączek (wewnętrzny 40)