rozmiar czcionki :

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

lek. wet. Anna Kozłowska 

 

Zastępca Powiatowego Lekarz Weterynarii
 lek. wet. Iwona Rodziewicz  (wewnętrzny 12)

 

ZESPOŁY I PRACOWNICY

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Adam Zagrobelny (wewnętrzny 30)

lek. wet. Dominika Kosiorek

mgr Dominik Kicun (wewnętrzny 20) 

lek. wet. Tomasz Kujawka (wewnętrzny 41)

 

 

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

lek. wet. Patrycja Brzezińska (wewnętrzny 20)

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Aleksandra Kaczyńska-Stępień (wewnętrzny 11)

inż. Iwona Wierzchowska (wewnętrzny 11)

 

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Główna Księgowa Jolanta Karolak (wewnętrzny 40)

Iwona Skrzeczyńska (wewnętrzny 10)

Mateusz Pajączek (wewnętrzny 40)